Pondelok 23.12.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Betlehemské svetlo)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: A tí deviati sú kde?)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky (Rím, Taliansko, 6.-7. storočie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Koncilový dokument o Cirkvi)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Nižná Myšľa)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Dotknúť sa rán / Rwanda)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

13:30

Iba škola (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča)

13:55

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

14:35

Povolanie laik / Kamaráti

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Nikto ťa neodsúdil?)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Putovanie za hviezdou)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (9/9)

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (PREČO, AK JE BOH DOBRÝ, DOPUSTÍ AJ ZLO?)

20:30

V Samárii pri studni (Božia vôľa v mojom živote)

22:00

Adopcia srdca

22:30

Vladyka Milan

23:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Idey a strata kontaktu s realitou)

23:45

Z prameňa

Utorok 24.12.2019

0:10

Krátke správy

0:20

Moja misia - magazín (Dotknúť sa rán / Rwanda)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

4:00

Povolanie laik / Kamaráti

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:10

Svedectvo

8:20

Brat František: Narodenie Kráľa - o čom sú Vianoce

9:00

Fundamenty (Koncilový dokument o Cirkvi)

9:55

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Doma je doma (Putovanie za hviezdou)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Z javora

13:30

Sviatočný koncert skupiny Hradišťan & Jiří Pavlica

14:50

Nová kvalita života

15:00

Andrej Radlinský

15:45

Loreto - Tajomstvo Svätého domu z Nazareta

16:40

Ako Iesodo prišiel na svet

17:10

Dobrodružstvá chrobáčikov (Radosť pre všetkých)

17:35

Brat František: Narodenie Kráľa - o čom sú Vianoce

18:10

Sviatočný príhovor

18:25

Vianočný koncert skupiny Sokoly

19:35

Na ceste k Bohu: Narodenie podľa tela Pána Ježiša Krista

19:45

Chlieb z neba

21:30

Svätá omša v noci Narodenia Pána

23:30

Nová kvalita života

23:45

Na ceste k Bohu: Narodenie podľa tela Pána Ježiša Krista

Streda 25.12.2019

0:10

Sviatočný príhovor

0:20

Sviatočný koncert skupiny Hradišťan & Jiří Pavlica

1:40

Na ceste k Bohu: Narodenie podľa tela Pána Ježiša Krista

1:50

Majster skratiek

2:05

Nová kvalita života: Narodenie Pána

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Vodnár, duchovná energia a kresťanstvo)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Ruženec

7:30

Ako Iesodo prišiel na svet

8:00

Dobrodružstvá chrobáčikov (Radosť pre všetkých)

8:30

Ježišove príbehy

9:00

Andrej Radlinský

9:40

A teraz čo? (PREČO, AK JE BOH DOBRÝ, DOPUSTÍ AJ ZLO?)

9:50

Sviatočný príhovor

10:00

Svätá omša z Prešova

12:00

Urbi et Orbi

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

12:55

Loreto - Tajomstvo Svätého domu z Nazareta

13:45

Nová kvalita života: Narodenie Pána

14:00

Dobrá novina, šťastná hodina

14:30

Jasličková pobožnosť z Očšadnice

16:05

Chlieb z neba

17:45

Klbko a rodina (12/12) / O Ježiškovi

18:00

Ježišove príbehy

18:30

Koraland (1/7) Darček

18:50

Legenda o svätom Juliovi

19:15

Sviatočný príhovor

19:25

Ruženec

19:50

Na ceste k Bohu: Narodenie podľa tela Pána Ježiša Krista

20:05

Život je krásny

22:10

Vianočný koncert skupiny Sokoly

23:30

Vaticano

Štvrtok 26.12.2019

0:10

Jasličková pobožnosť z Očšadnice

1:40

V Samárii pri studni (Božia vôľa v mojom živote)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Taizé

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Ruženec

7:45

Peter medzi nami

8:00

Ježišove príbehy

8:30

Legenda o troch stromoch

8:55

Legenda o svätom Juliovi

9:25

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

10:00

Svätá omša z Prešova

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Princ Egypstký

14:20

Medzi nebom a zemou

15:00

Niečo naviac

16:30

Život je krásny

18:35

Ježišove príbehy

19:05

Legenda o troch stromoch

19:30

Koraland (2/7) Výlet

20:05

Staromódny

22:00

Vianočný koncert Terchovci

23:15

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

23:45

Nová kvalita života (4)

Piatok 27.12.2019

0:10

Vianočný koncert Terchovci

1:20

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

2:00

Povolanie laik / Kamaráti

2:15

Svedectvo

2:20

Ruženec

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:10

Pozvánka

8:20

Brat František: Pomodlime sa!

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

9:40

Spolu

9:55

Nová kvalita života (4)

10:05

Z prameňa

10:20

Ruženec

10:50

Niečo naviac

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

13:55

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

14:25

Pozdravy z Kene

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Staromódny

16:55

A teraz čo? (PREČO, AK JE BOH DOBRÝ, DOPUSTÍ AJ ZLO?)

17:00

Vianočný koncert Bambino Luci

18:15

Kulmenie (o. Jozef Kováčik: Poklady pre deti)

18:35

Brat František: Pomodlime sa!

18:55

Koraland (3/7) Pravidlo

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Klenotnica: Sväté srdce Panny Márie

20:30

Dôkaz viery: Svätý Júda Tadeáš

21:25

Dobrá novina, šťastná hodina

22:00

LUXáreň

22:25

Andrej Radlinský

23:05

Katechéza

23:20

Prostonárodná vianočná omša

23:45

Z prameňa

Sobota 28.12.2019

0:10

Klenotnica: Sväté srdce Panny Márie

0:20

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

1:20

Vaticano

1:55

Vzťahy (Vzor a obraz )

2:20

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Nikto ťa neodsúdil?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (Viki Tarabová)

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Ruženec

7:35

Loretánske litánie

7:50

Klenotnica: Sväté srdce Panny Márie

8:05

Klbko a rodina (12/12) / O Ježiškovi

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

9:45

Povolanie laik / Kamaráti

10:05

Klenotnica: Sväté srdce Panny Márie

10:15

Vzťahy (Vzor a obraz)

10:45

A teraz čo? (PREČO, AK JE BOH DOBRÝ, DOPUSTÍ AJ ZLO?)

11:00

Loreto - Tajomstvo Svätého domu z Nazareta

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Z javora

13:30

Prostonárodná vianočná omša

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Vianočný koncert Bambino Luci

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Svätý Júda Tadeáš

18:30

Klbko a rodina (12/12) / O Ježiškovi

18:45

Koraland (4/7) Zápas

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec

20:05

Klenotnica: Rozhovory duše s Bohom

20:30

Cristiada - Na väčšiu česť a slávu

22:50

Legenda o svätom Juliovi

23:15

Kulmenie (o. Jozef Kováčik: Poklady pre deti)

23:30

Prostonárodná vianočná omša

Nedeľa 29.12.2019

0:10

Klenotnica: Rozhovory duše s Bohom

0:25

Splnený sen

1:55

Loreto - Tajomstvo Svätého domu z Nazareta

2:45

Svedectvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Ruženec

7:35

Klenotnica: Rozhovory duše s Bohom

8:00

Klbko - o sviatostiach (1)

8:25

Kulmenie (o. Jozef Kováčik: Poklady pre deti)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (4)

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:45

Andrej Radlinský

11:30

Slovo v obraze - Bohorodička

11:45

Klenotnica: Rozhovory duše s Bohom

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Vitaj Jezuliatko

14:25

Spolu

14:40

A teraz čo? (PREČO, AK JE BOH DOBRÝ, DOPUSTÍ AJ ZLO?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec

16:05

Spojení oceánom

16:40

Cristiada - Na väčšiu česť a slávu

19:00

Katechéza: Emauzskí učeníci

19:15

Koraland (5/7) Alia

19:25

Ruženec

20:05

Sv. Brigita Švédska: Prvé roky (1/2)

21:05

Medzi nebom a zemou

21:45

Loreto - Tajomstvo Svätého domu z Nazareta

22:45

Pozdravy z Kene

23:00

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

23:40

Povolanie laik / Kamaráti