TV program

10. týždeň

6:45

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

7:00

premier

Svätá omša

Vysielanie je predovšetkým ako služba pre chorých a nepohyblivých.

7:30

premier

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

8:05

Doma je doma (Čistota partnerského vzťahu)

Popoludňajšia publicistika. V období chodenia dáva čistota slobodu lepšie spoznať druhého a rozhodnúť sa, či je pre teba dobrým kandidátom na manžela (kandidátkou na manželku). Ľahšie spoznáš, aký(á) naozaj je, aké sú jeho (jej) zámery voči tebe. Rozhodnutie vybrať si manžela (manželku) je jedným z najdôležitejších v živote a mnoho od neho závisí. Čistota učí premáhať vlastný egoizmus, povzbudzuje k sebazapreniu, obetavosti, trpezlivosti, vytrvalosti, vernosti zásadám, zodpovednosti – a teda učí skutočne milovať. Naopak nečistota pretrháva vzťah s Bohom a ničí tvoj duchovný život. Nepodľahni zlu! Postav sa na stranu dobra – buď radostným svedkom čistej lásky!

9:05

Vlastná cesta (Martin Michalíček)

Martin Michalíček, riaditeľ diecézneho katechetického úradu v Nitre, rozpráva o svojej ceste povolania.

9:30

Zvláštna akcia

Film popisuje obdobie, keď sa už ako-tak stabilizovaný komunistický režim rozhodol podniknúť rozhodnejšie akcie zamerané proti integrite Cirkvi. KSČ na uskutočnenie svojho zámeru – odtrhnutia Cirkvi od Svätého Otca a biskupov, rafinovane zneužila meno už jestvujúcej, no iba pomaly sa rozvíjajúcej Katolíckej akcie, zameranej na činnosť katolíckych laikov. Rozkolnícka Katolícka akcia vystupovala navonok ako pozitívne hnutie, ktoré vyhlasovalo lojalitu ku komunistickému režimu a vzalo do rúk riešenie cirkevných otázok, s ktorými si údajne nevedeli poradiť „neschopní“ biskupi. Verejnosť po počiatočnej dezorientácii však poslúchla hlas svojich biskupov, ktorí odhalili pravú tvár štátnej Katolíckej akcie v ilegálne vydanom a rozširovanom pastierskom liste pod názvom Hlas čsl. biskupov a ordinárov veriacim v hodine veľkej skúšky. Veriaci čakali, že kňazi, ktorí pastiersky list napriek zákazu čítali, sa nevyhnú trestom. Sledovanie kňazov a provokatívne správanie miestnych komunistických činiteľov prerástlo na mnohých miestach do otvorenej konfrontácie veriacich s politickou mocou. Bežné bolo stráženie kostolov a fár dedinčanmi ozbrojenými vidlami i iným domácim náradím.

10:00

premier

Generálna audiencia

Priamy prenos, v ktorom sa Svätý Otec pravidelne stretáva s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Sväté mesto a prihovára sa im.

11:10

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

11:20

Slovo Božie podľa Jána (3)

Súvislosti a významy zjavených právd novozákonného posolstva v evanjeliu podľa Jána, objasňované biblistami Katolíckeho biblického diela.

11:45

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

12:00

Anjel Pána

Nedeľná modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:15

premier

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

12:50

Kardinál Jozef Tomko

Na Slovensku ho poznáme predovšetkým z oficiálnych vystúpení a slávností. Vieme, že celé desaťročia ovplyvňuje chod svetovej Cirkvi a vo Vatikáne má významnú pozíciu. Aké je však tajomstvo jeho úspechu a výbornej kondície aj v 89 rokoch života? Prečo sa pri modlitbe breviára prechádza a čo si myslí o bolesti a smrti? Prečo si na svoje cesty po misiách brával kameru a ako mu chutilo mäso z krokodíla? Film prešpikovaný hlbokými myšlienkami, životnými skúsenosťami aj vtipnými poznámkami sa odvíja na turistike v Alpách, na Lomnickom štíte, v chaose rímskej dopravy aj v súkromí domova.

13:50

Vnútorné uzdravenie (3)

Záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne.

15:00

Božie milosrdenstvo

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

Priamy prenos z modlitby ruženca z Lúrd.

16:00

Listy z osamelého ostrova (List do Sárd)

V tomto dokumentárnom seriáli navštevuje Mark Finley prekrásne miesta v Turecku a na ostrove Patmos. Ich výber však nie je náhodný. Mark Finely vlastne putuje po miestach, ktorým boli určené asi najznámejšie a najprekladanejšie listy.

16:30

premier

Popolcová streda

Priamy prenos svätej omše so Svätým Otcom.

18:30

premier

Rozprávočka

Biblické príbehy.

18:40

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

19:10

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:30

premier

Kristova tunika

Dokument sa zaoberá tajomstvom Kristovej tuniky uchovávanej v nemeckom meste Trier, ktorá pripomína Turínske plátno. Pohľadom do minulosti sa snaží odhaliť, prečo milióny ľudí v dnešnej dobe informácií a faktov prichádzajú vzdať úctu tomuto kúsku plátna. Aký prínos má pre nich púť k nemu a aké zmeny v ich životoch pôsobí? Dokument sa tejto svätej relikvii snaží porozumieť prostredníctvom 2000-ročnej tradície Kristovej tuniky, prostredníctvom sveta umenia a kultúry, ale i cez osobné svedectvá veriacich a neveriacich.

20:00

premier

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

20:10

premier

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

20:20

premier

Fundamenty (Ako môžeme poznať Boha?)

Diskusná relácia, ktorá rozoberá Katechizmus Katolíckej cirkvi.

21:15

Hudobné pódium

Hudba v jej najrozličnejších podobách znie na koncertných pódiách. Hudobné pódium TV LUX nás prostredníctvom kamier a mikrofónov na tieto miesta pódia zavedie.

21:55

Doma je doma (Fašiangy)

Popoludňajšia publicistika. Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... To sú slová známej ľudovej piesne.V relácii Doma je doma sa budeme rozprávať s etnologičkou o čase Fašiangov, ako ho prežívali naši predkovia a ako my, priblížime si folklórne stvárnenie Fašiangov, ale porozprávame sa už aj o čase, ktorý nasleduje po čase zábavy a osláv - o pôstnom období. Deň pred začiatkom pôstu sa pozrieme na zvyky, masky a oslavy súvisiace s touto farbenou časťou roka.

22:50

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

23:00

Záver vysielania

  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich
Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen