TV program

Premiéra
0:03
Spravodajský súhrn
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
0:30
V Samárii pri studni (Ideologizácia dejín)
Dejiny sú zaujímavé a plné dramatických ľudských príbehov a osudov, ktoré zákonite ov...
Dejiny sú zaujímavé a plné dramatických ľudských príbehov a osudov, ktoré zákonite ovplyvnili budúcnosť. No každá, aj tá najmenšia udalosť sa dá interpretovať rôznym spôsobom. Ako však vysvetľovať dejiny? Sú ideologizované alebo vykresľujú minulé udalosti pravdivo? Akú úlohu tu zohrávajú či mali by zohrávať historici? Odhaľujú pravdu, alebo im ide o vlastnú moc nad dejinami? Na tieto, ale aj ďalšie otázky budeme hľadať odpovede s hosťami diskusnej relácie V Samárii.
1:55
Hudobné pódium (Gregorián)
Záznam hudobných podujatí.
Záznam hudobných podujatí.
2:35
Stojí to za to!
Miriam a Peter Valáškovci: Ťažké zdravotné postihnutie detí (Manželia Valáškovci majú...
Miriam a Peter Valáškovci: Ťažké zdravotné postihnutie detí (Manželia Valáškovci majú tri zdravé, tri postihnuté deti a jedno dieťatko v nebi. Rozprávajú o tom, ako im viera v Boha pomáha zvládať náročnosť rodinného života.)
3:00
vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Teológia prosperity, falošné evanjelium)
Priatelia, v prežívaní kresťanstva a kresťanskej viery sa v súčastnosti vkrádajú rozli...
Priatelia, v prežívaní kresťanstva a kresťanskej viery sa v súčastnosti vkrádajú rozličné postoje, ktoré však nie sú skutočne kresťanské. Sú to falošné evanjeliá. Jednou z takýchto deformácií je aj to, čo nazývame teológia prosperity. Aký postoj k nej zaujal pápež František a o tom, čo to znamená, sa dozvieme v ďalšej časti našej relácie vKontexte.
3:35
Spojení oceánom (Ján Dolný, Washington)
V ďalšej časti relácie Spojení oceánom sa s kňazom Jankom Dolným poprechádzame popred...
V ďalšej časti relácie Spojení oceánom sa s kňazom Jankom Dolným poprechádzame popred nádhernú Baziliku nepoškvrneného počatia vo Washingtone, kde náš hosť dostal možnosť doštudovať teológiu. Podelí sa s nami nielen o zážitky a skúsenosti z času, ktorý strávil za oceánom, ale aj o svoje detstvo, svoj pohľad na lásku Panny Márie, na istotu a neistotu v rozhodovaní sa pre povolanie i o to, ako zakúsil, že Boh nás často orezáva ako svoje ratolesti a aj cez bolesť nás vedie k nádeji.
4:05
Na strane práva (Reklamácie služieb)
Okrem tovarov sa dajú reklamovať aj služby - čo mnoho z nás ani netuší. Ako postup...
Okrem tovarov sa dajú reklamovať aj služby - čo mnoho z nás ani netuší. Ako postupovať, ak sa nám stala neprávosť v otázke elektronických, hotelových, leteckých a iných služieb? A zároveň - ako nezabúdať, že ak služby poskytujeme, máme si dať na nich záležať? V ďalšej časti relácie Na strane práva s JUDr. Igorom Chovanom. Moderuje Jana Trávníčková.
4:25
Ruženec
Modlitba bolestného ruženca.
Modlitba bolestného ruženca.
5:00
Biblia
Dramatizované čítanie zo Svätého písma.
Dramatizované čítanie zo Svätého písma.
7:00
Ruženec
Modlitba slávnostného ruženca.
Modlitba slávnostného ruženca.
7:35
Spravodajský súhrn
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
8:00
:)
Klbko
Keď sa povie svadba, takmer každý si pomyslí na kopu dobrého jedla, koláčov a zábavy...
Keď sa povie svadba, takmer každý si pomyslí na kopu dobrého jedla, koláčov a zábavy. Dnes Klbko zistí, že svadba je predovšetkým pevné rozhodnutie na spojenie dvoch životov.
8:25
Effeta (Mt 5, 38 - 48)
Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 5, 38 - 48) “Milujte svojich nepriateľov”, kt...
Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 5, 38 - 48) “Milujte svojich nepriateľov”, ktoré sa číta v 7. nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľame s Mariánom Bublincom. Moderuje Eva Petrovičová.
8:55
vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Teológia prosperity, falošné evanjelium)
Priatelia, v prežívaní kresťanstva a kresťanskej viery sa v súčastnosti vkrádajú rozli...
Priatelia, v prežívaní kresťanstva a kresťanskej viery sa v súčastnosti vkrádajú rozličné postoje, ktoré však nie sú skutočne kresťanské. Sú to falošné evanjeliá. Jednou z takýchto deformácií je aj to, čo nazývame teológia prosperity. Aký postoj k nej zaujal pápež František a o tom, čo to znamená, sa dozvieme v ďalšej časti našej relácie vKontexte.
9:20
Vzťahy (Nerovnice života)
Exkurzia do školských lavíc, v ktorých sme hľadali riešenie rovníc a nerovníc, spojené...
Exkurzia do školských lavíc, v ktorých sme hľadali riešenie rovníc a nerovníc, spojené s nečakanými vzťahmi v duchovnom živote. X = ??? Odpovie nám Pali Danko???
9:50
Moja misia magazín: Slováci v zahraničí
Aká je úloha slovenských kňazov v misiách? V čom spočíva skutočná evanjelizácia? Otec...
Aká je úloha slovenských kňazov v misiách? V čom spočíva skutočná evanjelizácia? Otec biskup Jozef Haľko sa s nami delí o zaujímavé skúsenosti z osobných návštev jednotlivých slovenských farností.
10:50
Svedectvo
Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.
Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.
10:55
Hudobné pódium (Gregorián)
Záznam hudobných podujatí.
Záznam hudobných podujatí.
11:35
Stojí to za to!
Miriam a Peter Valáškovci: Ťažké zdravotné postihnutie detí (Manželia Valáškovci majú...
Miriam a Peter Valáškovci: Ťažké zdravotné postihnutie detí (Manželia Valáškovci majú tri zdravé, tri postihnuté deti a jedno dieťatko v nebi. Rozprávajú o tom, ako im viera v Boha pomáha zvládať náročnosť rodinného života.)
12:00
Anjel Pána
Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.
Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.
12:25
Ruženec
Modlitba ruženca svetla.
Modlitba ruženca svetla.
13:00
Generálna audiencia
Záznam zo stretnutia Svätého Otca s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Večné mesto...
Záznam zo stretnutia Svätého Otca s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Večné mesto a prihovára sa im.
14:00
Akatist
Oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii. Štruktúrou i obsahom ho možno priro...
Oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii. Štruktúrou i obsahom ho možno prirovnať k modlitbe sv. ruženca, v ktorom rozjímame nad tajomstvami Spásy.
14:40
Nová kvalita života (Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia...)
Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.
Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.
15:00
Hodina milosrdenstva
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
15:30
Ruženec z Lúrd
Záznam modlitby posvätného ruženca.
Záznam modlitby posvätného ruženca.
16:00
Svätá omša z Tappan, štát New York
Priamy prenos sv. omše z kaplnky Oratoria sv. Filipa Neriho, Tappan, New York
Priamy prenos sv. omše z kaplnky Oratoria sv. Filipa Neriho, Tappan, New York
17:05
Na strane práva (Reklamácie služieb)
Okrem tovarov sa dajú reklamovať aj služby - čo mnoho z nás ani netuší. Ako postup...
Okrem tovarov sa dajú reklamovať aj služby - čo mnoho z nás ani netuší. Ako postupovať, ak sa nám stala neprávosť v otázke elektronických, hotelových, leteckých a iných služieb? A zároveň - ako nezabúdať, že ak služby poskytujeme, máme si dať na nich záležať? V ďalšej časti relácie Na strane práva s JUDr. Igorom Chovanom. Moderuje Jana Trávníčková.
17:20
Prehľad katolíckych periodík
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.
17:30
LUXáreň
Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.
Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.
18:00
Effeta (Mt 5, 38 - 48)
Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 5, 38 - 48) “Milujte svojich nepriateľov”, kt...
Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 5, 38 - 48) “Milujte svojich nepriateľov”, ktoré sa číta v 7. nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľame s Mariánom Bublincom. Moderuje Eva Petrovičová.
18:35
:)
Klbko
Keď sa povie svadba, takmer každý si pomyslí na kopu dobrého jedla, koláčov a zábavy...
Keď sa povie svadba, takmer každý si pomyslí na kopu dobrého jedla, koláčov a zábavy. Dnes Klbko zistí, že svadba je predovšetkým pevné rozhodnutie na spojenie dvoch životov.
19:05
Ruženec z Lúrd
Záznam modlitby posvätného ruženca.
Záznam modlitby posvätného ruženca.
19:40
Kulmenie (Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi)
13. februára 1945 v bočnej kaplnke baziliky Santa Maria degli Angeli v Ríme prijíma Is...
13. februára 1945 v bočnej kaplnke baziliky Santa Maria degli Angeli v Ríme prijíma Israel-Italo Zolli, vrchný rabín Večného mesta, krst. Stáva sa katolíkom. Onedlho ho nasledujú aj jeho manželka a dcéra. Za svoje krstné meno si rabín zvolí meno Eugen, ako znak vďaky pápežovi Piovi XII. Knižný príbeh jednej z najväčších konverzií 20. storočia. Moderuje Jozef Kováčik.
20:05
Spravodajský súhrn
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
20:30
12
Lurdy (2/2)
Lurdy nie je len miesto zjavenia Panny Márie. Film rozpráva príbehy ľudí, ktoré sa sta...
Lurdy nie je len miesto zjavenia Panny Márie. Film rozpráva príbehy ľudí, ktoré sa stali pred mnohými rokmi, ale predsa sú nám blízke otázkami, ktoré neustále kladieme: veda, alebo viera?
22:05
Misie milosrdenstva
Záznam z homílii Misie milosrdenstva, ktoré sa konali v katedrále sv. Martina v Bratislave.
Záznam z homílii Misie milosrdenstva, ktoré sa konali v katedrále sv. Martina v Bratislave.
22:30
Spojení oceánom (Ján Dolný, Washington)
V ďalšej časti relácie Spojení oceánom sa s kňazom Jankom Dolným poprechádzame popred...
V ďalšej časti relácie Spojení oceánom sa s kňazom Jankom Dolným poprechádzame popred nádhernú Baziliku nepoškvrneného počatia vo Washingtone, kde náš hosť dostal možnosť doštudovať teológiu. Podelí sa s nami nielen o zážitky a skúsenosti z času, ktorý strávil za oceánom, ale aj o svoje detstvo, svoj pohľad na lásku Panny Márie, na istotu a neistotu v rozhodovaní sa pre povolanie i o to, ako zakúsil, že Boh nás často orezáva ako svoje ratolesti a aj cez bolesť nás vedie k nádeji.
23:05
Kresťan v spoločnosti (Kresťan vo svete nerovností)
O nerovnosti medzi bohatými a chudobnými vo svete hovorí moderátor Pavol Prikryl so sv...
O nerovnosti medzi bohatými a chudobnými vo svete hovorí moderátor Pavol Prikryl so svojim hosťami Mariánom Čaučíkom z eRka, katolíckym kňazom Jozefom Vadkertim a analytikom Ľubomírom Vĺčákom.
Zmena programu vyhradená. Výber z programu nájdete aj v Katolíckych novinách.