FUNDAMENTY (105) NAČO MÁME KATECHIZMUS KATOLÍCK...
26.06.2019
Videné: 818 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
5 / 5

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Fidei depositum

„Katechizmus má verne a organicky podať učenie Svätého písma a živej Tradície v Cirkvi, autentického Učiteľského úradu ako aj duchovného dedičstva cirkevných Otcov, Učiteľov, svätcov a svätíc Cirkvi, aby sa tak lepšie mohli poznať kresťanské tajomstvá a oživila sa viera Božieho ľudu. Má mať na zreteli vysvetlenie učenia, ktoré Duch Svätý vnukol svojej Cirkvi v priebehu storočí. Má tiež pomáhať objasňovať svetlom viery nové situácie a otázky, ktoré sa v minulosti ešte nekládli. Katechizmus má teda obsahovať veci nové i staré, pretože viera je vždy tá istá a stále je zdrojom nového svetla.“ (Apoštolská konštitúcia Fidei depositum)

Povolanie ohlasovať

„Tých, čo s Božou pomocou prijali Kristovo volanie a slobodne naň odpovedali, pobádala Kristova láska ohlasovať dobrú zvesť po celom svete. Tento poklad prijatý od apoštolov ich nástupcovia verne zachovali. Všetci veriaci v Krista sú povolaní, aby ho odovzdávali z pokolenia na pokolenie, čiže aby ohlasovali vieru, žili ju v bratskom spoločenstve a slávili ju v liturgii a v modlitbe.“ (KKC 3)

Ďalšie časti v archíve
Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 Ďalšia

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie