Vízia
Televízia LUX je katolíckou televíziou, ktorá je ovocím spolupráce Konferencie biskupov Slovenska a LUX communication. Ponúka program v súlade s náukou a životom Katolíckej cirkvi. Jej cieľom je prinášať ľuďom možnosť poznávania a posilnenia sa vo viere, z ktorej môžu čerpať silu do prežívania každodenného života. 
 
V čase, keď sú ľudia zaplavení množstvom informácií a často znechutení plytkosťou a bulvárnosťou, ponúkame kanál rodinnej televízie, s ktorou sa diváci budú cítiť dobre a s radosťou a bez obáv si ju zapne dieťa, dospelý i starší človek. 
 
Našou ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja a povzbudenia. Televíziu LUX vnímame ako veľký dar, ktorý umožňuje vytváranie spoločenstva. Chceme sa uchádzať o Vašu dôveru a prinášať hodnotné programy, ktoré budú pomáhať pri budovaní vzťahov, ktoré prežívame.

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri