Nalaďte nás

Možnosti sledovania TV LUX

Pre káblové spoločnosti

TV LUX, s. r. o., so sídlom Prepoštská 5, 811 01 Bratislava udeľuje generálny súhlas všetkým káblovým prevádzkovateľom na území Slovenska na šírenie a vysielanie programu TV LUX.
Kontaktujte nás mailom na marketing@tvlux.sk alebo na tel. čísle: 0917 154 049.

Generálny súhlas
na stiahnutie