Možnosti sledovania TV LUX

Pre káblové spoločnosti

TV LUX, s. r. o., so sídlom Prepoštská 5, 811 01 Bratislava udeľuje generálny súhlas všetkým káblovým prevádzkovateľom na území Slovenska na šírenie a vysielanie programu TV LUX.
Kontaktujte nás mailom na marketing@tvlux.sk alebo na tel. čísle: 0917 154 049.

Generálny súhlas
na stiahnutie

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri