cinelux + Podporte nás
+ Podporte nás < Archív

Tím TV Lux

Tomáš

Tomáš Straka

konateľ

Ondrej

Ondrej Chrvala

programový riaditeľ

Marián

Marián Bér

riaditeľ Klubu priateľov TV LUX

Peter

Peter Strojný

riaditeľ marketingu

Monika

Monika Hroncová

vedúca produkcie

František

František Majda

vedúci techniky

Janka

Janka Trávníčková

vedúca spravodajstva, moderátorka

Michaela

Michaela Škodová

dramaturgia skladby programu

Juraj

Juraj Drobný

dramaturg

Cyril

Cyril Jančišin

náboženský redaktor

Pavol

Pavol Danko

dramaturg, moderátor

Veronika

Veronika Strelková

redaktorka, dramaturg, moderátorka

Eva

Eva Janíková

ekonómka

Gabriela

Gabriela Grochová

administratíva a akvizície

Tatiana

Tatiana Klapková

upútavky, bulletin, moderátorka

Eva

Eva Orjabincová

Klub priateľov TV LUX

Michal

Michal Murín

Klub priateľov TV LUX

Lucia

Lucia Páleníková

administratíva, program, Klub priateľov TV LUX

Anna

Anna Tóthová

produkcia

Michal

Michal Púčik

vysielací technik, strih, kamera

Martin

Martin Rosa

vysielací technik, strih, kamera

Alexander

Alexander Dmitrenko

IT technik, vysielací technik

Ján

Ján Suchodolinský

vysielací technik, strih, kamera

Jaroslav

Jaroslav Fraňo

technik, kamera

Michal

Michal Chrvala

zvuk

Dominik

Dominik Nereča

vysielací technik, kamera, YouTube

Martin

Martin Petrušek

vysielací technik, zvuk

Jozef

Jozef Škoda

technik, kamera

Tomáš

Tomáš Baršváry

kamera, strih

Stanislav

Stanislav Pokorný

grafik

Peter

Peter Volf

spravodajstvo, sociálne siete

Peter

Peter Štancel

spravodajstvo, strih

Katarína

Katarína Kurucová

produktové oddelenie

Petra

Petra Kubincová

eshop TV LUX

Romana

Romana Zrubcová

eshop TV LUX

Miroslava

Miroslava Krejčiová

vedúca vydania

Peter

Peter Cyprich

Nadácia TV LUX, moderátor

Jana

Jana Zibalová

Slovo+, dramaturgia, Youtube formáty

Terézia

Terézia Kureková

Slovo+, dramaturgia, produkcia

Pobočka Banská Bystrica

Milan

Milan Spišiak

vedúci pobočky

Milan

Milan Jánoš

strih, kamera, CINELUX

Dáša

Dáša Kurucová

redaktorka, kamera, strih, CINELUX

Pobočka Prešov

Marek

Marek Kotuľák

vedúci pobočky, produkcia

Jozef

Jozef Vaško

vedúci pobočky, moderátor, redaktor

Zuzana

Zuzana Chanasová

moderátor, dramaturg

Richard

Richard Baňas

zvukár

Jozef

Jozef Homza

strih, kamera

Július

Július Demjanovič

strih, kamera

Františka

Františka Stanovčáková

strih, kamera

Reklamní partneri