Televízna rada
„Múdry muž poučuje svoj ľud a plody jeho múdrosti sú spoľahlivé.”
Sir 37, 26
Predseda televíznej rady Mons. Tibor Hajdu (Konferencia biskupov Slovenska)
Člen televíznej rady Jaroslav Fabian (Konferencia biskupov Slovenska)
Člen televíznej rady Martin Lišhák (LUX Communication)
Člen televíznej rady Marek Poláček (LUX Communication)