Televízna rada
„Múdry muž poučuje svoj ľud a plody jeho múdrosti sú spoľahlivé.”
Sir 37, 26
Predseda televíznej rady Anton Ziolkovský (Konferencia biskupov Slovenska)
Člen televíznej rady Jaroslav Fabian (Konferencia biskupov Slovenska)
Člen televíznej rady Martin Lišhák (LUX Communication)
Člen televíznej rady Igor Pargáč (LUX Communication)