Televízna rada
„Múdry muž poučuje svoj ľud a plody jeho múdrosti sú spoľahlivé.”
Sir 37, 26
Predseda televíznej rady Anton Ziolkovský (Konferencia biskupov Slovenska)
Člen televíznej rady Jaroslav Fabian (Konferencia biskupov Slovenska)
Člen televíznej rady Martin Lišhák (LUX Communication)
Člen televíznej rady Igor Pargáč (LUX Communication)

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri