KRESŤAN A EMÓCIE
20.01.2020
Videné: 4004 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
5 / 5

„I doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť.“ (Mt 26,37-38). Ježiš prežíval hlboké emócie a zároveň dôveroval Bohu. Pre človeka sú city silnou ľudskou skutočnosťou, ktorá ovplyvňuje jeho konanie. Či už v dobrom alebo aj v zlom. Ako ich správne formovať a riadiť? Máme ich potláčať alebo ich otvorene priznať ? Ako súvisia emócie s morálkou, vzťahmi, slobodou a povinnosťami? A akú úlohu v tom zohráva viera?

Hostia:

  • doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD., Katedra etiky a morálnej filozofie FiF TU
  • Mgr. Mária Hatoková, PhD., psychologička a psychoterapeutka
  • Ján Holubčík SDB, katolícky kňaz

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie