LAUDATO SI - PLANÉTA AKO NÁŠ SPOLOČNÝ DOMOV
08.06.2020
Videné: 270 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
0 / 5

Keď sme si začiatkom roka pripomínali piate výročie encykliky Laudato Si´, Svätý Otec František vyhlásil na 16. až 24. mája 2020 týždeň venovaný úcte k Bohu – Stvoriteľovi a starostlivosti o jeho dar stvorenstva. V nedeľu, ktorou tento týždeň vrcholil, pozval pápež všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa ujali starostlivosti o spoločný domov a o našich krehkejších bratov a sestry. O encyklike Laudato Si´, klimatických zmenách a starostlivosti o životné prostredie budeme hovoriť s dominikánom a botanikom Dominikom Romanom Letzom OP, klimatológom Jozefom Pechom a Zuzanou Hallovou z eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie