• AKATIST požehnania rodín

    z Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

    So
    14:00

Od januára 2017 vysielame každú sobotu o 14:00 h  Akatist, oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii. Štruktúrou i obsahom ho možno prirovnať k modlitbe posvätného ruženca, v ktorom rozjímame nad tajomstvami spásy.

Späť