• Filmový večer:

    Krásna história zázračnej medaily

    dokumentárny film

    So
    20:30

Paríž, ulica dy Bak. Tu sa Panna Mária v roku 1830 zjavila mladej novicke sestre Kataríne Labouré a prostredníctvom nej odovzdala svetu zázračnú medailu. Medaila sa rýchlo rozšírila do celého sveta a pri jej nosení sa udiali mnohé zázraky. A dejú sa dodnes, najmä v srdciach veriacich. Film zachytáva výpovede zasvätených a tiež laikov o pôsobení a význame zázračnej medaily pre dnešný svet.

premiéra So 20:30

repríza Ne 16:35

Späť