ADVENTNÉ VÝZVY (4) ZRKADLO
18.12.2017
Videné: 633 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
0 / 5

Nájdi niekoho, kto ti povie pravdu, kto je pre teba ako Ján pre Herodesa a popros ho, aby ti povedal možno aj nepríjemnú pravdu o veciach, v ktorých by si sa mal zmeniť.

Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: "Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc." Iní hovorili: "To je Eliáš." A iní zasa vraveli: "Je to prorok, ako jeden z prorokov." Keď to Herodes počul, povedal: "To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať." Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.

(Mk 6, 14-20)

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie