MOJA MISIA MAGAZÍN (66) NOVÝ DOMOV
09.02.2018
Videné: 258 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
5 / 5

Misia Cirkvi bytostne súvisí s ohlasovaním evanjelia, teda dobrej zvesti o Ježišovi Kristovi. Avšak aby toto ohlasovanie bolo vierohodné, potrebuje byť čitateľné v postojoch človeka. Práve v tomto sa misia dotýka každého jedného z nás. Moderuje Marek Vauš SVD, hostka: Martina Hatoková, riaditeľka Národnej kancelárie ACN Pomoc trpiacej Cirkvi Slovensko.

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie