FUNDAMENTY (118) POVOLANIE K SVÄTOSTI
11.03.2020
Videné: 614 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
5 / 5

Dokumenty II. vatikánskeho koncilu s Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom.

Svätosť Cirkvi

Je predmetom viery, že Cirkev, ktorej tajomstvo posvätný koncil predkladá, je neporušiteľne svätá. Lebo Kristus, Boží Syn, ktorý je s Otcom a Duchom Svätým zvelebovaný ako „jediný Svätý“, miloval Cirkev ako svoju nevestu a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil, spojil so sebou ako svoje telo a naplnil darom Ducha Svätého na Božiu slávu. Preto sú v Cirkvi všetci povolaní na svätosť, či už patria k hierarchii, alebo sú pod jej vedením, ako hovorí apoštol: „Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie“. (LG 39)

Rehoľníci

Evanjeliové rady Bohu zasvätenej čistoty, chudoby a poslušnosti, sú Božím darom, ktorý Cirkev prijala od svojho Pána a jeho milosťou ho neprestajne uchováva. Sama Cirkev sa ich svojou autoritou pod vedením Ducha Svätého usilovala vysvetľovať, upravovať ich prax a zakotviť ich v ustálených životných formách. Tak sa stalo, že akoby na strome, ktorý sa obdivuhodne a bohato rozvetvil na Pánovom poli zo semena zasiateho Bohom, vyrástli rozličné formy pustovníckeho alebo spoločného života a rozmanité rehoľné rodiny. (LG 43)

Eschatolocický charakter putujúcej Cirkvi

Kristus po svojom zmŕtvychvstaní zoslal na učeníkov svojho oživujúceho Ducha a skrze neho ustanovil Cirkev, svoje telo, ako všeobecnú sviatosť spásy; sediac po pravici Otca, neprestajne účinkuje vo svete, aby privádzal ľudí do Cirkvi a prostredníctvom nej ich užšie pričlenil k sebe. A živí ich svojím telom a vlastnou krvou, aby ich urobil účastnými na svojom oslávenom živote. (LG 48)

Ďalšie časti v archíve
FUNDAMENTY (120) DOGMATICKÁ KONŠITÚCIA O BOŽOM ZJAVENÍ
FUNDAMENTY (120) DOGMATICKÁ KONŠITÚCIA O BOŽOM ZJAVENÍ
S Janou Trávníčkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom
09.09.2020
0 / 5
FUNDAMENTY (119) PANNA MÁRIA V CIRKVI
FUNDAMENTY (119) PANNA MÁRIA V CIRKVI
S Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom
25.03.2020
4.33 / 5
FUNDAMENTY (116) HIERARCHIA A EPISKOPÁT
FUNDAMENTY (116) HIERARCHIA A EPISKOPÁT
S Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom a Jurajom Vittekom
12.02.2020
4.14 / 5
FUNDAMENTY (115) BOŽÍ ĽUD
FUNDAMENTY (115) BOŽÍ ĽUD
S Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom
29.01.2020
5 / 5
FUNDAMENTY (108) DVE TVÁRE KONCILU
FUNDAMENTY (108) DVE TVÁRE KONCILU
S Janou Zlatohlávkovou, Jurajom Vittekom a prof. Milošom Lichnerom SJ
09.10.2019
5 / 5
FUNDAMENTY (117) LAICI
FUNDAMENTY (117) LAICI
S Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom
26.02.2020
5 / 5
FUNDAMENTY (114) TRIDENTSKÁ OMŠA
FUNDAMENTY (114) TRIDENTSKÁ OMŠA
S J. Zlatohlávkovou, M. Lichnerom SJ a J. Vittekom
15.01.2020
4.07 / 5
FUNDAMENTY (112) BOHATOSŤ LITURGICKEJ REFORMY
FUNDAMENTY (112) BOHATOSŤ LITURGICKEJ REFORMY
S Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom
04.12.2019
5 / 5
FUNDAMENTY (113) KONCILOVÝ DOKUMENT O CIRKVI
FUNDAMENTY (113) KONCILOVÝ DOKUMENT O CIRKVI
S Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom
18.12.2019
4.83 / 5
FUNDAMENTY (111) ČO VŠETKO ZREFORMOVAL KONCIL V LITURGII?
FUNDAMENTY (111) ČO VŠETKO ZREFORMOVAL KONCIL V LITURGII?
S Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom
20.11.2019
5 / 5
FUNDAMENTY (110) OBNOVA LITURGIE
FUNDAMENTY (110) OBNOVA LITURGIE
S Janou Zlatohlávkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom
06.11.2019
4.82 / 5
FUNDAMENTY (107) PÁPEŽI KONCILU
FUNDAMENTY (107) PÁPEŽI KONCILU
S Janou Zlatohlávkovou, Jurajom Vittekom a prof. Milošom Lichnerom
25.09.2019
5 / 5
Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalšia

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie