Univerzita tretieho veku (2)
22.10.2012
Videné: 10318 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
0 / 5

V rámci dnešnej prednášky UTV bude reč o Pentateuchu, čiže o prvých piatich knihách Svätého písma. Tieto knihy hovoria o začiatkoch sveta, ľudstva a vyvoleného národa, hovoria o putovaní Izraela do zasľúbenej zeme. Týchto päť Mojžišových kníh predstavuje Pána Boha nielen ako Stvoriteľa ale i ako Záchrancu. Vo svete darovanom človeku stojí Boh pri človeku, vstúpil s ním a s vyvoleným národom do vzťahu. Tento vzťah prináša nielen výhody ale od ľudí vyžaduje ochotnú vernosť Bohu a činorodý život. Pentateuch, jeho obsah a teologický profil nám priblíži biblista z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univezity Komenského ThDr. Jozef Jančovič, PhD.

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie