25.10.2023
Zobrazené 404x

ZNEUŽÍVANIE - SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE DETÍ (CSA)

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. docentka v odbore sociálna práca, lektorka, supervízorka, výskumníčka, autorka publikácií

V 2.epizóde 10-dielnej série edukačných videí o sexuálnom zneužívaní detí vám doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., odpovie aj na nasledujúce otázky: Čo je to vlastne sexuálne zneužívanie detí? Kto sú deti? Na akú vekovú kategóriu sa vzťahuje pojem dieťa? Čo znamená, že skutok je sexuálnej povahy? Čo znamená, že pri sexuálnom zneužívaní chýba skutočný súhlas dieťaťa? Čo to vlastne znamená, že obeť sexuálneho zneužívania detí je oproti páchateľovi v nerovnom postavení? Vyskytuje sa sexuálne zneužívanie detí aj v našich končinách?

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. docentka v odbore sociálna práca, lektorka, supervízorka, výskumníčka, autorka publikácií. Problematike sexuálneho zneužívania detí sa intenzívne venuje od roku 2003. Ako expertka na problematiku spolupracuje s viacerými štátnymi i neštátnymi inštitúciami.

Sexuálne zneužívanie detí zraňuje tých najbezbrannejších. Obete trpia v osamelosti, bez pomoci a keď po rokoch nájdu odvahu prehovoriť, často sú opäť traumatizované reakciou spoločnosti, ktorá je nedostatočne informovaná o vážnosti tejto problematiky. Preto sme pripravili sériu krátkych videí, v ktorých sa vám pokúsime priblížiť túto náročnú tému. Odborníci odpovedia na množstvo otázok, napr. ako postupovať, ak sa nám obeť zdôverí, kam sa obrátiť o pomoc a mnoho ďalších cenných a praktických informácií. Všetky časti relácie ako aj kontakty na organizácie, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania detí, nájdete na stránke: www.zneuzivanie.sk

Pre stiahnutie videa je nutné overenie, že nie ste robot.

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo