10.02.2021
Zobrazené 139x

FUNDAMENTY (131) PRAVÝ ROZVOJ KULTÚRY

S Janou Trávníčkovou, prof. Milošom Lichnerom SJ a Jurajom Vittekom

II. vatikánsky koncil, Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete (Gaudium et spes) - Pravý rozvoj kultúry

Napomáhať pravý rozvoj kultúry

- Pod pojmom „kultúra“ sa všeobecne rozumie všetko to, čím človek cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; keď sa poznávaním a prácou usiluje ovládnuť sám svet; a keď prostredníctvom zdokonaľovania mravov a ustanovizní robí spoločenský život v rodine aj v celej spoločnosti ľudskejším a napokon v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, odovzdáva a uchováva veľké duchovné zážitky a inšpirácie, aby mohli slúžiť na úžitok viacerým, ba aj celému ľudstvu. (GES 53)

Ďalšie časti v archíve

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen