30.04.2014
Zobrazené 6626x

FUNDAMENTY (4) Apoštolská tradícia a dogmy viery

Jana Zlatohlávková a jej hostia: Marek Krošlák a Pavol Strežo.

Čo to je apoštolská tradícia a kde sa tu vzali dogmy? A má to vôbec význam pre každodenný život? Aj o tom hovoríme vo štvrtom stretnutí nad Katechizmom Katolíckej cirkvi. Moderuje Jana Zlatohlávková. Hostia: Marek Krošlák - morálny teológ, Pavol Strežo - Spoločenstvo novej evanjelizácie.

„Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu, čiže Ježiša Krista. Je teda potrebné, aby bol Ježiš Kristus ohlasovaný všetkým národom a všetkým ľuďom, aby sa tak Zjavenie dostalo až na kraj sveta.“ (KKC 74)

„Učiteľský úrad nie je nad Božím slovom, ale mu slúži, lebo učí iba to, čo bolo odovzdané, nakoľko ho z Božieho poverenia a s pomocou Ducha Svätého nábožne počúva, sväto zachováva a verne vykladá, a z tohto jediného pokladu viery čerpá všetko, čo predkladá veriť ako zjavené Bohom.“ (KKC 86)

„Spoločenstvo veriacich ako celok sa nemôže mýliť vo viere a túto svoju osobitú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorý je v celom ľude, keď od biskupov až po posledných veriacich laikov vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov.“ (KKC 92)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen