08.03.2021
Zobrazené 791x

MODLITBA K SV. JOZEFOVI - K TEBE SA UTIEKAME

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach

a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. 

S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.

Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou,

Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť,

ktorou si objímal Božie Dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, 

ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, 

a svojou mocnou podporou prispej nám

na pomoc v našich biedach.

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny,

stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, 

odvracaj od nás, láskavý otče,

všetku nákazu bludu a hriechu.

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca,

v boji s mocnosťami temnosti; 

a tak ako si dieťa Ježiša vyslobodil

z veľkého nebezpečenstva života, 

obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi

a pred každým protivenstvom 

a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, 

aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou

mohli viesť svätý život, nábožne umrieť

a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Ďalšie časti v archíve

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen