20.02.2021
Zobrazené 1113x

ŽALM 65

Slávnostné poďakovanie

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň. 2 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme. 3 Ty vypočúvaš modlitby, k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech. 4 A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, ty nám ich odpúšťaš. 5 Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, prebývať bude v tvojich sieňach. Naplní nás blahobyt tvojho domu a svätosť tvojho chrámu. 6 Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora. 7 Vrchy upevňuješ svojou mocou, opásaný silou. 8 Tíšiš hukot mora, hukot jeho vĺn aj nepokoje národov. 9 Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami, radosťou napĺňaš končiny východu i západu. 10 Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, zveľaďuješ jej bohatstvo. Božia rieka je plná vody; ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem: 11 zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. 12 Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť. 13 Pašienky púšte vlaha zarosí a pahorky sa opášu plesaním. 14 Čriedami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oplývať doliny; ozývať sa budú jasotom a spevom.

Pre stiahnutie videa je nutné overenie, že nie ste robot.

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo