• V ŠKOLE DUCHA:

    Neostať stáť

    s Jánom Bucom

    Po
    16:05

Prednáškový cyklus s o. Jánom Bucom nakrútený na duchovno-ozdravných pobytoch v Kúpeľoch Nimnica.

foto: Ian Robinson

Späť