• Svätá omša

    z PREŠOVA

    pri príležitosti 770. výročia

    Ne
    9:45

Priamy prenos svätej omše z Konkatedrály sv. Mikuláša pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove a o Farnosti sv. Mikuláša. Svätú omšu celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, metropolita. Slávnostným kazateľom bude prešovský gréckokatolícky arcibiskup, metropolita Mon. Ján Babjak SJ.

Späť