• FILMOVÝ VEČER:

    Zakázaný Boh

    So
    20:30

August 1936. Začína sa španielska občianska vojna. V seminári v Barbastri (Huesca) postúpi 51 seminaristov mučenícku smrť pre svoju vieru.

premiéra So 20,30

repríza Ne 16,40

 

 

 

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri