• vneMY:

    Vydržať až do konca

    hľadanie vzťahov medzi duchovným životom a biológiou

    Pi
    16:55

Vnímanie bolesti ukončí televíznu sériu vneMY o ľudských zmysloch. Pali Danko vás pozýva vydržať až do konca... náročného konca o konci, bolesti, krvi a smrti... ale aj o kríži a zmysle utrpenia.

Späť