• FUNDAMENTY

    Cirkev matka a učiteľka

    s Jankou Zlatohlávkovou

    St
    20:25

Cirkev a kresťan

„Kresťan uskutočňuje svoje povolanie v Cirkvi v spoločenstve so všetkými pokrstenými. Od Cirkvi prijíma Božie slovo, ktoré obsahuje učenie Kristovho zákona. Od Cirkvi prijíma milosť sviatostí, ktorá ho posilňuje na ceste. Od Cirkvi sa učí príkladu svätosti, ktorej vzor a prameň spoznáva v presvätej Panne Márii.“ (KKC 2030)

 

Nad týmito časťami Katechizmu Katolíckej cirkvi sa zamýšľa moderátorka Jana Zlatohlávková a jej hostia o. Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

 

 

Späť