• FUNDAMENTY:

    Dve tváre koncilu

    St
    20:30

 

„Rozhodujeme, aby všetko, čo bolo synodálne ustanovené, sa nábožne zachovávalo všetkými veriacimi na Božiu chválu, na slávu Cirkvi a pre pokoj a mier všetkých ľudí. Tieto veci sme potvrdili a ustanovili a nariaďujeme, aby tento apoštolský list bol a zostal pevný, platný a účinný, a aby bol plne potvrdený tými, ktorých sa týka a bude môcť týkať, teraz i v budúcnosti.“

(Apoštolský list Pavla VI. In Spiritu Sancto¸ ktorým sa zakončuje Druhý vatikánsky koncil)

 

Nad týmito časťami II. vatikánskeho koncilu a jeho dokumentov sa zamýšľajú moderátorka Jana Zlatohlávková a jej hostia prof. Miloš Lichner SJ a Juraj Vittek.

 

 

 

„Rozhodujeme, aby všetko, čo bolo synodálne ustanovené, sa nábožne zachovávalo všetkými veriacimi na Božiu chválu, na slávu Cirkvi a pre pokoj a mier všetkých ľudí. Tieto veci sme potvrdili a ustanovili a nariaďujeme, aby tento apoštolský list bol a zostal pevný, platný a účinný, a aby bol plne potvrdený tými, ktorých sa týka a bude môcť týkať, teraz i v budúcnosti.“

(Apoštolský list Pavla VI. In Spiritu Sancto¸ ktorým sa zakončuje Druhý vatikánsky koncil)