• FUNDAMENTY:

    Modlitba Panny Márie

    St
    20:30

Máriina modlitba

"Máriina modlitba nám bola zjavená na úsvite plnosti časov. Pred vtelením Božieho Syna a pred vyliatím Ducha Svätého jej modlitba jedinečným spôsobom spolupracuje na dobrotivom Otcovom pláne: vo chvíli zvestovania na Kristovom počatí a počas Turíc na formovaní Cirkvi, Kristovho tela. Vo viere jeho poníženej služobnice Boží dar nachádza prijatie, na ktoré Boh čakal už od začiatku čias“ KKC (2617)

Modlitba k Ježišovej matke

„Od súhlasu, ktorý Panna Mária dala s vierou pri zvestovaní a bez váhania zachovala pod krížom, sa jej materstvo rozširuje aj na bratov a sestry jej Syna, ktorí ešte putujú a nachádzajú sa v nebezpečenstvách a ťažkostiach. Ježiš, jediný Prostredník, je cesta našej modlitby; Mária, jeho a naša Matka, ho necháva úplne presvitať: ona „ukazuje cestu“ a podľa tradičnej východnej i západnej ikonografie je jej znakom.“ (KKC 2674)

Nad týmito časťami Katechizmu Katolíckej cirkvi sa zamýšľajú moderátorka Jana Zlatohlávková a jej hostia Mária Spišiaková a Marek Krošlák.

 

 

 

Späť