• SVÄTÁ RODINA HĽADÁ PRÍBYTOK

    predvianočný deviatnik spoločenstva z Rače

    19:25

Od nedele 15. 12. vysielame počas ďalších 9 dní predvianočný deviatnik "Svätá rodina hľadá príbytok". Modlite sa spolu s nami a so spoločenstvom z Rače vždy o 19:25 h a aj takto sa pripravte na narodenie nášho Spasiteľa. 

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri