• AKATIST k presvätej Bohorodičke

    z Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne

    So
    14:00

Od januára 2017 vysielame každú sobotu o 14:00 h  Akatist, oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii. Štruktúrou i obsahom ho možno prirovnať k modlitbe posvätného ruženca, v ktorom rozjímame nad tajomstvami spásy.

Späť