• vKontexte:

    PETER A PAVOL - KRISTOVI KRETÍVNI TVORCOVIA SPOLOČENSTVA

    s Jozefom Jančovičom

    Ut
    20:25

Napínavé životné príbehy apoštolov Petra a Pavla, zachytené v Skutkoch apoštolov, ale aj v celku trinástich Pavlových listov, nás mobilizujú k láskavej horlivosti pre Krista. Zvlášť nás aktivizujú do tvorby ozajstného spoločenstva Cirkvi.

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri