• vKONTEXTE:

    Rôznosť bohatstva liturgií

    s o. Milošom Lichnerom SJ

    Ut
    20:30

V posledných mesiaoch sme priam zaplavovaní informáciami o atentátoch na koptov, prípadne na príslušníkov iných východných kresťanských cirkví. Títo kresťania hovoria inou rečou. Ich liturgia je často odlišná od našej. Prečo je táto pluralita v Cirkvi? Prečo ich reč a liturgia je odlišná? Môžu nás títo kresťania niečím obohatiť?

foto: James Coleman

Späť