• VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

    s TV Lux

    priame prenosy

Veľkonočné trojdnie vo vysielaní Televízie LUX:

Zelený štvrtok:

9,30 Missa Chrismatis (Svätá omša svätenia olejov) - priamy prenos z Vatikánu so Svätým Otcom

18,00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere - priamy prenos z košickej Katedrály sv. Alžbety

20,00 Svätá hodinka utrpenia Pána - priamy prenos z Getsemanskej záhrady v Jeruzaleme

Veľký piatok:

17,00 Slávenie utrpenia a smrti Pána - priamy prenos z Vatikánu

21,15 Krížová cesta z Kolosea - priamy prenos

Biela sobota:

20,30 Veľkonočná vigília - priamy prenos

 

 

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri