• KARDINÁLSKE KONZISTÓRIUM

    priamy prenos

    So
    16:00

V predvečer Prvej adventnej nedele, v sobotu 28. novembra, bude o 16. hodine v Bazilike sv. Petra pápež František kreovať 13 nových kardinálov. Kardinálske konzistórium však bude mať tento rok osobitný charakter. Tí, ktorým situácia pandémie nedovolí pricestovať do Ríma, budú obrady sledovať na diaľku. Na sobotnom obrade kreovania kardinálov budú chýbať dvaja nominanti: apoštolský vikár Bruneja Mons. Cornelius Sim a filipínsky arcibiskup Jose F. Advincula. V dôsledku zdravotných opatrení sa na slávnosti bude môcť zúčastniť len obmedzený počet ľudí. Okrem nových kardinálov i ostatných členov kardinálskeho zboru bude prítomných len 100 ďalších osôb patriacich k sprievodu nominatov. V nedeľu 29. novembra o 10.00 bude Svätý Otec vo Vatikánskej bazilike sláviť s novými kardinálmi Eucharistiu. Priamy prenos obradu sledujte prostredníctvom vysielania TV LUX. Komentuje a tlmočí Andrej Klapka.

zdroj: vaticannews.va/sk

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri