• SPOJENÍ VIEROU

    Štefan Kavecký, Viedeň

    moderuje Viktória Jurištová

    Ne
    19:30

Kňaz Štefan Kavecký nám v uliciach Viedne porozpráva o zrode svojho duchovného povolania a predstaví nám činnosť Centra sv. Jána Pavla II., v ktorom pôsobí.

Späť