• SVÄTÁ OMŠA Z TERCHOVEJ

    priamy prenos z Cyrilometodských dní

    Ne
    10:30

Terchová bola v roku 1990 prvým miestom na území vtedajšej Českej a Slovenskej federatívnej republiky, kde sa konali Cyrilometodské dni. Tento rok je podujatie prvýkrát slávené v Diecéznej svätyni svätých Cyrila a Metoda. Televízia LUX vám v deň sviatku slovanských vierozvestov, v nedeľu 5. júla,  prinesie priamy prenos hlavnej svätej omše, ktorú celebruje žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.

Späť