• ADVENTNÉ VÝZVY

    zapojte sa do Televízneho adventného kalendára a môžete vyhrať pekné odmeny

V čase adventu, očakávania príchodu Spasiteľa, ponúka TV LUX svojim divákom možnosť zapojiť sa do tzv. adventných výziev. Počas adventu je každý týždeň predstavená jedna adventná výzva, o ktorej môžete napísať svoje postrehy, pocity či skúsenosti na emailovú adresu advent@tvlux.sk. Zo všetkých zapojených divákov je každý deň z televízneho adventného kalendára vyžrebovaný jeden divák, ktorý získa peknú odmenu.

 

1. adventná výzva

Napíšte nám, za čo všetko ste vďační Pánu Bohu. 

2. adventná výzva

Napíšte nám, akým tvorivým spôsobom som ja prejavil/a alebo mne bola prejavená vďačnosť.

3. adventná výzva

Napíšte nám, akým konkrétnym spôsobom som ja prejavil/a alebo mne prejavili vďačnosť.

 
ŽREBOVANIE 
V pondelok 30.11. v relácii Doma je doma a v dňoch od 1. 12. do 24. 12. po rannej svätej omši. 
 
Adventné výzvy nájdete aj na webe v archíve tu
 

 

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri