• SVÄTÁ OMŠA Z VATIKÁNU

    na Nedeľu Božieho Slova

    Ne
    10:00

Túto nedeľu sa po prvý raz v Cirkvi slávi Nedeľa Božieho slova. Tv LUX vám prinesie priamy prenos z Vatikánu so Svätým Otcom Františkom.

Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa bude pravidelne sláviť v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“. Dokument podpísaný 30. septembra, v deň liturgickej spomienky na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, sa začína citátom z Lukášovho evanjelia: «Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu» (Lk 24,45).

Svätý Otec v motu proprio Aperuit illis vysvetľuje dôvody i ciele zriadenia Nedele Božieho slova. Dôraz kladie na konanie samotného zmŕtvychvstalého Pána Ježiša, ktorý sa zjavil apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril ich myseľ pre porozumenie Svätého písma.

Pápež František v motu proprio zdôrazňuje aj úzke prepojenie Božieho slova so sviatosťami, osobitne so sviatosťou Eucharistie. Kňazom kladie na srdce správny prístup k homiletickej službe.

Zdroj: vaticannews.va

Späť