• SVÄTOMARTINSKÉ TROJDNIE

    z Bratislavy

    priame prenosy

    So
    17:00

Už niekoľko rokov je v Bratislave obnovená tradícia slávenia Svätomartinského trojdnia. My vám z tohto slávenia prinášame dva priame prenosy:

So 17:00 sväta omša za účasti detí s témou Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup; slávnostný kazateľ - Mons. Daniel Ižold, generálny vikár. Svätú omšu hudobne doprevádza Spevácky zbor farnosti Bratislava - Devín.

Ne 10:30svätá omša s témou Povolanie svätého Martina a čnosť nádeje, celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup. Svätú omšu hudobne doprevádza zbor Chorus Salvatoris.Späť