• VEĽKÁ NOC

    s TV LUX

Veľkonočná nedeľa

10,00 Svätá omša z Vatikánu s pápežom Františkom (komentuje Marek Vaňuš SVD)

12,00 požehnanie Urbi et Orbi (možnosť získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok)

Veľkonočný pondelok

12,00 Regina Caeli - priamy prenos z Vatikánu so Svätým Otcom Františkom

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri