• KÚPEĽNÉ POBYTY

    v Nimnici

    S duchovným sprievodom kňazov známych z obrazoviek TV LUX

Televízia LUX v spolupráci s kúpeľmi Nimnica vás pozýva na 6 – dňový liečebno – oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Pobyt zahŕňa ubytovanie na 5 nocí s plnou penziou v trojhviezdičkových kúpeľných domoch, vstupnú lekársku prehliadku, na základe ktorej vám bude indikovaných 7 liečebných procedúr, a stály lekársky dohľad počas pobytu. V programe budú aj sväté omše, prednášky s duchovnou tematikou, možnosť svätej spovede, modlitba posvätného ruženca či príjemné prechádzky v krásnom areáli kúpeľov.

Všetci účastníci získajú navyše ako darček od Televízie LUX a kúpeľov Nimnica jeden vstup do wellness centra s bazénom na 2 hodiny ZDARMA. Vybrať si môžete zo štyroch termínov s duchovným sprievodom kňazov známych z obrazoviek Televízie LUX: 

1. termín: 29.1. - 3. 2. 2019 s otcom Mariánom Gavendom bude na tému Deň s Bohom

2. termín: 5. - 10. 2. 2019 s pátrom Michalom Zamkovským CSsR bude venovaný téme Boh nám kladie otázky

3. termín: 12. - 17. 2. 2019 s otcom Maxom Kašparů bude na tému Odvaľte ten kameň

4. termín: 19. - 24. 2. 2019 s otcom Jankom Bucom bude na tému Bližšie pri Pánovi

Cena pobytu je 219 € na osobu. Prihlásiť sa môžete na tel. číslach: 042/46 08 230, alebo 042/46 08 201, prípadne emailom na rezervacie@kupelenimnica.sk.

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri