• KÚPEĽNÉ POBYTY

    v Nimnici

    S duchovným sprievodom kňazov známych z obrazoviek TV LUX

Televízia LUX v spolupráci s kúpeľmi Nimnica vás pozýva na 6 – dňový liečebno – oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Pobyt zahŕňa ubytovanie na 5 nocí s plnou penziou v trojhviezdičkových kúpeľných domoch, vstupnú lekársku prehliadku, na základe ktorej vám bude indikovaných 7 liečebných procedúr, a stály lekársky dohľad počas pobytu. V programe budú aj sväté omše, prednášky s duchovnou tematikou, možnosť svätej spovede, modlitba posvätného ruženca či príjemné prechádzky v krásnom areáli kúpeľov.

Všetci účastníci získajú navyše ako darček od Televízie LUX a kúpeľov Nimnica jeden vstup do wellness centra s bazénom ZDARMA. Vybrať si môžete zo šiestich termínov s duchovným sprievodom kňazov známych z obrazoviek Televízie LUX: 

  • 1. termín: 21.1. - 26. 1. 2020 s otcom Mariánom Gavendom bude na tému Svätá omša a liturgia života
  • 2. termín: 28.1. - 2. 2. 2020 s pátrom Michalom Zamkovským CSsR bude venovaný téme Ježiš nám kladie otázky
  • 3. termín: 4.2. - 9. 2. 2020 s otcom Marošom Lovičom bude na tému Povolaný milovať
  • 4. termín: 11.2. - 16. 2. 2020 s bratom FélixomTkáčom OFMCap. bude na tému Byť svätým je normálne
  • 5. termín: 18.2. - 23. 2. 2020 s otcom Jánom Bucom bude na tému Duch Svätý v živote kresťana
  • 6. termín: 25.2. - 1.3. 2020 s otcom Jozefom Luscoňom SDB na tému Desatoro - prežitok či záchrana?

Cena pobytu je 229 € na osobu. Prihlásiť sa môžete na tel. číslach: 042/46 08 230 alebo 042/46 08 201, prípadne emailom na rezervacie@kupelenimnica.sk.

Späť