• FILMOVÝ VEČER

    Ján XXIII. - láskavý pápež

    príbeh celoživotného priateľstva troch mužov

    SO
    20:25

Film predstavuje príbeh celoživotného priateľstva troch mužov. Jeden z nich sa stane kardinálom, druhý je exkomunikovaný a tretí sa stane nezabudnuteľným pápežom.

Vysielame v premiére v piatok večer o 21:55 h a v repríze v sobotu o 20:25 h.

Späť