• POHREBNÁ SV. OMŠA ZA B. I. KRAMÁRA

    Št
    11:00

V noci na pamiatku Nepoškvrnenej Panny Márie zomrel páter Bronislav Ignác Kramár O. Praem, emeritný opát kláštora premonštrátov v Želive v Českej republike. Posledná rozlúčka bude pri svätej omši vo štvrtok 25. júna o 11.00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. TV LUX ju prinesie v priamom prenose.

Opát Kramár pochádza zo Slovenska. Narodil sa 31. októbra 1945 v Slovenskej Novej Vsi pri Trnave. Na kňaza bol vysvätený 19. júna 1971. Rehoľný habit prijal v novembri v roku 1976. Večné sľuby zložil do rúk opáta Víta Bohumila Tajovského tajne v dobe komunizmu v roku 1979.

Po kňazskej vysviacke bol kaplánom v Novom Meste nad Váhom, neskôr farárom v Čachticiach a od roku 1983 spravoval farnosť Pata v okrese Galanta.

Vo februári 1999 bol zvolený za opáta koadjútora. Opatskú benedikciu prijal z rúk terajšieho pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku 17. apríla 1999 v Opátskom chráme Narodenia Panny Márie v Želive. Kláštor viedol do roku 2013, kedy zo zdravotných dôvodov podal rezignáciu na svoju službu.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji!

Zdroj: abu.sk

Späť