• NEMAŤ ČAS NA RODINU SA VYPOMSTÍ

    V Samárii pri studni s Radovanom Pavlíkom

    Po
    20:30

Katolícki vedci sa tento rok zamerali na skúmanie podpory stabilnej rodiny. Hľadali možnosti ovplyvnenia faktorov, ktoré súvisia so stabilitou manželstva a rodiny. Vynoril sa pred nimi problém dostatku času rodičov pre seba navzájom a tiež pre svoje deti. Času, ktorý by bol plný vzájomnej komunikácie, pri ktorom by sa tvoril hlboký osobný vzťah a rástla by celková osobná zrelosť mladého človeka. Problémom sa ukázala aj dlhodobá absencia otcov a mužov vôbec vo výchove detí v predškolskom veku. Ako sa vysporiadať s nedostatkom mužských vzorov či času pre rodinu? O rodine budeme hovoriť v najbližšej V Samárii pri studni.

Hostia:

  • Ladislav Csontos, Teologická fakulta TU
  • Ivan Podmanický, Pedagogická fakulta TU
  • Eva Hanušovská, kresťanské hnutie Fokoláre
  • Miroslav Hanušovský, kresťanské hnutie Fokoláre

 foto: Jessica Rockowitz

Späť

Program na dnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri