• FILMOVÝ VEČER:

    Bitka pri Viedni: 11. september 1683

    So
    20:30

Píše sa rok 1683, je leto a tristo tisícová armáda moslimských bojovníkov Osmanskej ríše začína s obliehaním Viedne. Na ich čele stojí veľkovezír Kara Mustafa rozhodnutý dobyť Rakúsku baštu a pokračovať ďalej do Európy. Kresťanskú Európu môže zachrániť len zázrak. A ten prichádza vďaka sile modlitby, predovšetkým posvätného ruženca, a ľudského odhodlania. V rozhodujúci okamih prichádza pomoc obrovského vojska na čele s poľským kráľom Jánom III. Sobieskim.

premiéra So 20:30

repríza Ne 16:40

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri