• DÔKAZ VIERY: SVÄTÝ AUGUSTÍN

    fiktívny televízny seriál

    Pi
    20:30

Príbeh matky neprestávajúcej sa modliť za svojho zblúdeného syna, popisuje jeden zo zázrakov, ktorý sa udial na príhovor svätého Augustína, patróna tých, čo hľadajú Boha...

piatok 22. 3. o 20:30

sobota 23. 3. o 17:30

Späť