• KŇAZSKÉ SVÄTENIE ŽIEN

    Po
    20:15

Prečo Cirkev nemôže udeľovať kňazské svätenie ženám? Nie je to diskriminácia žien v Cirkvi?

Na tieto otázky hľadá odpovede Vladimír Thurzo v relácii "Prečo, otče?".

foto: Mateus Campos Felipe

 

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri