• FREDERIK OZANAM

    Svetský svätý

    dokument

    Pi
    20:30

Mladý univerzitný profesor Frederik Ozanam, zapálený pre pomoc chudobným a opusteným v duchu práce sv. Vincenta de Paul, neváhal konfrontovať vieru s rozumom. Mladý intelektuál nám ukazuje úlohu kresťanstva v sekulárnom akademickom svete a slovami sv. Jána Pavla II. nás povzbudzuje: „Nebojme sa rozumu!“ Poďme spolu s ním hľadať odpovede na otázky večitého sporu medzi rozumom a vierou, ktoré sú aktuálne i dnes.

Späť