• DON ALBERIONE

    Boží vydavateľ

    dokument

    Ut
    21:15

Pod vplyvom nadprirodzeného zjavenia dostal úlohu ukazovať Cirkvi nové spôsoby hlásania evanjelia prostredníctvom tlače v podobe kníh a časopisov a neskôr prostredníctvom filmu. Nevyhnutnú potrebu Cirkvi komunikovať s veriacimi modernejším a zrozumiteľnejším spôsobom presadzoval aj vtedy, keď vo vlastných radoch nenachádzal pochopenie. Až po 30-ticho rokoch neúnavnej práce aj samotná Cirkev uznala, že Spoločnosť sv. Pavla bola prvou a vtedy najväčšou ohlasovateľkou radostnej zvesti.

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri