• TAJOMSTVO KRISTOVEJ TVÁRE

    dokument

    Ut
    21:15

Vzácne relikvie Krista pre milióny veriacich sú objektom štúdií pre vedcov, ktorí hľadajú odpovede pomocou najvyspelejších metód fyziky a chémie. Spomedzi rôznych podobizní patrí medzi najuctievanejšie práve Kristova tvár na Turínskom plátne. Avšak ešte pred ním sa tešila veľkej úcte relikvia zvaná Veronikin závoj. Zachovaná je takisto Oviedska šatka. Čo majú všetky tieto relikvie spoločné?

Späť