• FARA V MESTE

    3/7 Ora et labora

    Ne
    18:00

Často môžu o človeku veľa vypovedať aj obyčajné fotky. Spozná vďaka výstave dievča z fary, kto je skutočne Kave? A čo Rudolf? Spozná silu modlitby, ktorú doteraz nezažil? Rozhodne sa Sebastián zmeniť svoj život a napriek ťažkému rozpoloženiu vyhľadať svoju dcéru? Je možné aby sa nikto z nás necítil ako cudzinec medzi svojimi?

Sledujte ďalšiu časť obľúbeného filmového seriálu Fara v meste.

Späť