• STOPovanie

    páter Juraj Dufka SJ

    Pi
    16:05

V exercičnom Dome sv. Ignáca, ktorý je situovaný na západnom okraji Prešova, v tichom prostredí pod úpätím Kalvárie, pôsobí náš ďaľší hosť, s ktorým budeme hľadať stopy Boha v strvorení. Tentoraz ich budeme objavovať v umení, konkrétne v maľbách. Náš hosť, jezuita, páter Juraj Dufka nám prezradí aj to, do akej miery inšpiruje Boh jeho diela.

Späť